Fisioteràpia Respiratòria

Què és?

niña en tratamiento de fisioterapia respiratoria

A Osteopetits tenim professionals amb més de 10 anys d'experiència en el camp de la Fisioteràpia Respiratòria. Tractem a través del joc i intentem minimitzar les tècniques “invasives”.

La rehabilitació respiratòria inclou tècniques de fisioteràpia respiratòria, educació, nutrició, suport psicosocial i entrenament de músculs respiratoris i perifèrics.

La Fisioteràpia respiratòria té com a objectius principals: facilitar l'aclarament mucociliar, millorar el patró respiratori i millorar la mobilitat de la caixa toràcica. En definitiva, treure moc i treballar amb totes aquelles àrees que puguin influir a la seva mecànica ventilatòria. Per aconseguir-ho, utilitzaré tècniques manuals i/o exercicis i, si és necessari, ens ajudarem de tècniques instrumentals.

Està indicada en:

  • Patologies respiratòries agudes: bronquitis, bronquiolitis, pneumònies
  • Patologies respiratòries cròniques: MPOC, bronquièctasis, asma, malalties neuromusculars