Les Nostres Tarifes

Osteopatia

60€

1ªvisita

50€

Visites
Seguiment

450€

Bono
10 Sessions

A la primera sessió es farà una entrevista per entendre la història clínica del pacient, explorarem i finalment, passarem a tractar.
Duració: 50-60 min*

A les visites de seguiment s’avalua l’evolució del pacient, s’explora per veure si els canvis s’han integrat o hi ha altres zones rellevants a treballar i finalment, es tracta.
Duració: 40-50 min*

* La duració de la visita és orientativa, no es mesura la qualitat del tractament en minuts sinó en canvis efectius en el teixit i cos del pacient.

Fisioteràpia Respiratòria

50€

1ªvisita

40€

Visites
Seguiment

360€

Bono
10 Sessions

A la primera sessió es farà una entrevista per entendre la història clínica del pacient, explorarem i finalment, passarem a tractar.
Duració: 40 min*

A les visites de seguiment, s’avalua l’evolució del pacient, s’explora i es tracta.
Duració: 30 min*

* La duració de la visita és orientativa, no es mesura la qualitat del tractament en minuts sinó en canvis efectius en el teixit i cos del pacient.