Les Nostres Tarifes

Especialitats

Osteopatia

60€

1ªvisita

50€

Visites
Seguiment

450€

Bono
10 Sessions

Fisioteràpia

50€

1ªvisita

40€

Visites
Seguiment

360€

Bono
10 Sessions

Tallers

Gestió Emocional
Emabarassades

400€

(curs complet)